อาคาร สถานที่

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอน จำนวน 3 คณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน 3 หน่วยงาน และมี อาคารบริหาร, อาคารเรียนรวม, อาคารวิทยบริการ, อาคารปฏิบัติการโบราณคดี, คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, โรงพละ, สนามฟุตบอล, อาคาร OTOP, อาคารปฏิบัติการหุ่นจำลอง, อาคารหอพัก 1, อาคารหอพัก 2, อาคารหอพัก 3-4, อาคารหอพัก 5-6,อาคารกิจกรรมและนันทนาการ

[/gallery_item]

  • [/gallery]

    Top
    We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…