สิ่งอำนวยความสะดวก/การสัญจรภายในวิทยาเขต

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการโดยเอกชน/ผู้ประกอบการภายนอก 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการโดยเอกชน/ผู้ประกอบการภายนอก ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านกาแฟมวลชน ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียน ตั้งอยู่ที่โรงอาหารหอพัก ร้านซักรีด ตั้งอยู่หอพัก 3-4 ร้านถ่ายเอกสาร ตั้งอยู่ที่หอพัก 1 และอาคารเรียนรวม 2
 

การสัญจรภายในวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สนับสนุนให้นักศึกษาใช้รถจักรยานในการสัญจรภายในวิทยาเขตฯ ตามนโยบาย Green & Clean Campus โดยได้จัดทำเส้นทางจักรยาน บริเวณถนนคู่ขนานสายในของถนนวงแหวนรูปพัดรอบพื้นที่ส่วนการศึกษา และมีรถรางให้บริการแก่นักศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำนวน 4 คัน โดยได้จัดทำสถานีจอดรถรางไว้ประตูทางเข้า-ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่พักหอนอกจอดรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไว้ที่ประตูทางออกและใช้บริการรถรางเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยได้จัดสร้างที่รอรถรางไว้ จำนวน 9 จุด
 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…