วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี (34)

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

อ่านประกาศ

==1.  ประกาศ การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการ ร้านค้าหรือบุคคลทั่วไป เข้ามาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรือสินค้า ณ โรงอาหารและบริเวณด้านหลังหอพัก 5-6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
        =ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี        
        =ตัวอย่างสัญญาร้านค้าบริเวณหลังหอพัก
        =ตัวอย่างสัญญาร้านค้าโรงอาหาร

==2.  ประกาศ การเปิดรับสมัคร บริษัท ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือบุคคลทั่วไป เข้ามาจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้า หรือบริการ พื้นที่ชั้น 1 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
 
      =ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้พื้นที่ สำหรับสถานประกอบการแะร้านค้า ณ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
        =ผังอาคารกิจกรรมและนันทนาการ
        =ตัวอย่างสัญญาร้านค้าอาคารกิจกรรมและนันทนาการ

==3.  ประกาศ การเปิดรับสมัครบริษัท ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือบุคคลทั่วไป เข้ามาให้บริการร้านสะดวกซื้อ และร้านถ่ายเอกสาร/ของเบ็ดเตล็ด ภายในอาคารโรงอาหารหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
        =ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
        =ตัวอย่างสัญญาร้านค้าจำหน่ายสินค้าและเบ็ดเตล็ด

 

ดูรูปภาพสถานที่

==โรงอาหารกลาง Su Café

==บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6

==ร้านสะดวกซื้อ ภายในอาคารโรงอาหารหอพัก 2

==พื้นที่ชั้น 1 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ 

Page 1 of 3
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…