ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (87)

ข่าววิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแห่งนี้ใช้รูปแบบผสมผสาน ระหว่างวิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยใช้ระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมด้านอื่นๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการให้ บริการทางวิชาการ แก่สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ

อ่านประกาศ

คลิกลิงก์ดูรูปภาพสถานที่

==โรงอาหารกลาง Su Café

https://drive.google.com/.../1zhd3LS2vyrM4GZ6uM8V8Z8EWjMZ... 

==บริเวณด้านหลังหอพัก 5-6

https://drive.google.com/.../16g-xEVAJ3xq4rmFC4Jsp...

==ร้านสะดวกซื้อ ภายในอาคารโรงอาหารหอพัก 2

https://drive.google.com/.../1a28Vuegtqqe43ZKqyUqGsCu9vjx...

==ร้านค้าด้านข้างร้านสะดวกซื้อบริเวณด้านหลังอาคารหอพัก 5-6 

https://drive.google.com/.../1wiX_QkHZooCfIIT-sOfixtSB...

==พื้นที่ชั้น 1 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ 

https://drive.google.com/.../19QduqLs2izKpamubRs_pqh9CQv2...

Page 1 of 22
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…